Info

BIO-O! brengt bio ethanol haarden op bioethanol tot een wauw niveau:  O!

Het branden van bio ethanol in een sfeerhaard is een goed idee.  Dit geeft immers geen rook, roet of CO, dus is er geen schouw nodig. 

Een bio ethanol haard bouwen met onze technieken maakt het echter o! zo goed.

Een bio ethanol haard is al lang geen potje of bakje meer.  Deze minder mooie en vooral onveilige wijze om bioethanol te branden is volledig achterhaald.  Een professionele bio ethanol haard is vandaag elektronisch gestuurd.  Alleen zo kan uw veiligheid  100% gegarandeerd worden, daar het brandproces nu gecontroleerd door tal van sensoren.

Ook het Bio-o! haardsysteem is zo elektronisch gestuurd.  Een zeer smalle bio ethanol brander (slechts 2 cm) wordt gevuld met slechts enkele centiliters ethanol.  Dit zorgt voor een quasi onzichtbare opstelling van de brander, gecombineerd met 100% veiligheid. 

Veiligheid

    Er worden geen liters bioethanol meer gebrand, bio-o! brandt steeds slechts enkel centiliters.  Hierdoor zal dit systeem nooit op hol kunnen slaan, zoals dit bij de oude bakjes wel gebeurde.

    Het morsen van belangrijke hoeveelheden van brandende ethanol is voorkomen, daar er niet meer gevuld meer moet worden?  Bio-o! pompt rechtstreeks uit de fles.

    Er kan geen gas gevormd worden zoals in een holle bak.  Hierdoor wordt het gevaar van een explosie en steekvlam voorkomen. 

    Een rustig vlammenspel op elk ogenblik, zelfs bij plotse tocht of wind.

    CE keuring: de elektronica is CE gekeurd. 

    BIO-O! is klaar voor de nieuwe Europese norm.

Gebruiksgemak

    Nooit meer vullen.

    Zeer eenvoudig te bedienen met één knop. 

Volledige verbranding met een doordachte brander

    Op elk moment is de volledige verbranding gegarandeerd, tot de laatste druppel.

    Een mooie geel vlammenspel als resultaat, zonder blauw.

    Een reuklozere verbranding.

    Laag verbruik van ethanol, dus ook van zuurstof.

    Gegarandeerd dat er enkel CO2 en waterdamp vrijkomt, dus geen CO. 

Een prachtig haardbeeld

     De zeer smalle brander verbergt zich mooi in een keienpartij.  De keien kunnen tot tegen de vlam, zonder zwart te worden.  Zo bouw je een prachtige haard met

    een echt haardlook.  Geen verschil meer met een gashaard.

O!

     Dus roep samen met ons ' O! ' en ontdek verder de unieke technieken van Bio-o! .

     Ontdek waarom Bio-o! verder gaat dan bioethanol branden in eenvoudige potjes of bakjes.

     Bio-o! brengt de bio ethanol haard tot een volwaardige haard.